Marketingové výhody Dr. Nona

Našou hlavnou myšlienkou vždy bolo ísť vpred, prispôsobiť sa aktuálnym zdravotným potrebám našich klientov a meniacemu sa ekonomickému trhu. Vytvárame nové, reformné a vysoko výkonné produkty, ktoré nám umožňujú presadzovať naše poslanie – pomáhať ľuďom zbaviť sa vážnych neduhov 21. storočia.

Sme presvedčení, že vstupom do našej spoločnosti objavíte nové perspektívy pre seba a budete môcť naplno využiť svoj potenciál.

Váš úspech je vo vašich rukách a my vám pomôžeme!
Prajeme vám dlhodobú spoluprácu a úspech!

Pozrite si marketingový plán Dr. Nona

Staňte sa Distribútorom

Registrovaná fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá využíva všetky možnosti marketingového plánu.

Zaregistrujte sa

Staňte sa Spotrebiteľom

Nakupuje výrobky pre vlastnú potrebu, nemá žiadny príjem z predaja. Zmena registrácie zo Spotrebiteľa na Distribútora je možná kedykoľvek.

Zaregistrujte sa

Podmienky zásielkového predaja tovaru

Platba vopred – bankovým prevodom, online platba kartou

  • objednávka do 140 € – poštovné a balné 5 €
  • objednávka nad 140 € – poštovné ZDARMA

Platba na dobierku

  • objednávka do 140 € – poštovné a balné 7 €
  • objednávka nad 140 € – poplatok 2 €

Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
Žižkova 11
811 02 Bratislava

SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK29 7500 0000 0040 0514 6111

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK74 0200 0000 0030 1012 0851

Pred každým prijatím zásielky starostlivo skontrolujte stav balíka, či nie je viditeľne poškodený alebo či sa ho nepokúšal niekto otvoriť (stav firemnej pásky atď.) V prípade výskytu poškodenia by sa malo od dopravcu okamžite požadovať, aby o tejto okolnosti vypracoval správu.

Aby bolo možné objednávku spracovať, je potrebné zakaždým uviesť:
– ID číslo, meno a priezvisko
– presná adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ)
– kontakt (telefón)

Telefonické objednávky sú prijímané denne, od pondelka do piatku v pracovných hodinách (pondelok – štvrtok 9.00-17.00, piatok 9.00-15.00).

Zásielky sú expedované do 48 hodín.

Objednávky hradené bankovým prevodom sa spracúvajú po prijatí platby alebo prijatím potvrdenia o platbe (potvrdenie je potrebné zaslať e-mailom): objednavky@drnona.eu

Balíky zasielame kuriérskou spoločnosťou DPD (Direct Parcel Direction SK, s.r.o.).

Telefonický kontakt na kuriérsku pobočku vo vašom meste nájdete tu.