Marketingové výhody Dr. Nona

Našou hlavnou myšlienkou vždy bolo ísť vpred, prispôsobiť sa aktuálnym zdravotným potrebám našich klientov a meniacemu sa ekonomickému trhu. Vytvárame nové, reformné a vysoko výkonné produkty, ktoré nám umožňujú presadzovať naše poslanie – pomáhať ľuďom zbaviť sa vážnych neduhov 21. storočia.

Sme presvedčení, že vstupom do našej spoločnosti objavíte nové perspektívy pre seba a budete môcť naplno využiť svoj potenciál.

Váš úspech je vo vašich rukách a my vám pomôžeme!
Prajeme vám dlhodobú spoluprácu a úspech!

Staňte sa Distribútorom

Registrovaná fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá využíva všetky možnosti marketingového plánu.

Staňte sa Spotrebiteľom

Nakupuje výrobky pre vlastnú potrebu, nemá žiadny príjem z predaja. Zmena registrácie zo Spotrebiteľa na Distribútora je možná kedykoľvek.

Podmienky zásielkového predaja tovaru

Platba vopred – bankovým prevodom, online platba kartou

  • objednávka do 140 € – poštovné a balné 5 €
  • objednávka nad 140 € – poštovné ZDARMA

Platba na dobierku

  • objednávka do 140 € – poštovné a balné 7 €
  • objednávka nad 140 € – poplatok 2 €

Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
Žižkova 11
811 02 Bratislava

SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK29 7500 0000 0040 0514 6111

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK74 0200 0000 0030 1012 0851

Pred každým prijatím zásielky starostlivo skontrolujte stav balíka, či nie je viditeľne poškodený alebo či sa ho nepokúšal niekto otvoriť (stav firemnej pásky atď.) V prípade výskytu poškodenia by sa malo od dopravcu okamžite požadovať, aby o tejto okolnosti vypracoval správu.

Aby bolo možné objednávku spracovať, je potrebné zakaždým uviesť:
– ID číslo, meno a priezvisko
– presná adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ)
– kontakt (telefón)

Telefonické objednávky sú prijímané denne, od pondelka do piatku v pracovných hodinách (pondelok – štvrtok 9.00-17.00, piatok 9.00-15.00).

Zásielky sú expedované do 48 hodín.

Objednávky hradené bankovým prevodom sa spracúvajú po prijatí platby alebo prijatím potvrdenia o platbe (potvrdenie je potrebné zaslať e-mailom): objednavky@drnona.eu

Balíky zasielame kuriérskou spoločnosťou DPD (Direct Parcel Direction SK, s.r.o.).

Telefonický kontakt na kuriérsku pobočku vo vašom meste nájdete tu.