Vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s COVID-19 funguje
predajňa v Košiciach od 18.11.2021 len ako výdajné miesto.
Od 22.11.2021 je aj predajňa v Bratislave otvorená len ako výdajné miesto.

Produkty si môžete objednať cez:

  • objednávkový systém SOLARIS
  •  e-mail Košice objednavky@drnona.eu
  • telefón Košice 055/ 720 34 10 – 11 alebo 055/ 720 34 16
  • e-mail Bratislava bratislava@drnona.eu
  • telefón Bratislava 02/ 4363 0751

Úhradu  za objednaný tovar je možné realizovať len prevodom na účet:

SK29 7500 0000 0040 0514 6111 (ČSOB)
SK74 0200 0000 0030 1012 0851 (VÚB)

Rozvoz balíkov v rámci Košíc ZDARMA.