Každý Distribútor so statusom Riaditeľ a vyšším, ktorý dosiahne nasledujúci rast svojej provízie:

  • v júni 2021 – o 5% oproti sume v máji 2021
  • v júli 2021 – o 10 % oproti sume v máji 2021
  • v auguste 2021 – o 15 % oproti sume v máji 2021

získa prémiu 15% vypočítanú z májovej provízie.

Príklad: pokiaľ Distribútor získal v máji 2021 províziu vo výške 1 120 eur, potom pri splnení vyššie uvedených podmienok získa 168 eur naviac k svojej provízii.

Upozornenie:
– Akcia sa vypočítava iba na základe sumy provízie – ostatné ukazovatele v nej nehrajú rolu.
– Podmienkou získania dodatočných 15% je splnenie všetkých 3 bodov.