Každý Distribútor, ktorý od 2. do 29. júna zaregistruje 4 nových Distribútorov
do svojej 1. línie s úvodným nákupom za min. 100 bodov na každého, získa
na začiatku júla dodatkovú prémiu 40 Eur.